Protokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-01-19
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 1-10
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2021-01-22
Arkiveras
2021-02-15

Alingsås kommun