Protokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 23-05-02

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-05-02
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§27-31
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2023-05-05
Arkiveras
2023-05-29

Alingsås kommun