Protokoll barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 220309

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-09
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§19-29
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2022-03-14
Arkiveras
2022-04-05

Alingsås kommun