Protokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 22-04-05

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-04-05
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§30 - 36
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2022-04-06
Arkiveras
2022-04-28

Alingsås kommun