Protokoll barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 21-11-30

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-30
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§85-96
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2021-12-07
Arkiveras
2021-12-22

Alingsås kommun