Protokoll barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2023-02-07

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-07
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§9-13
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2023-02-08
Arkiveras
2023-03-02

Alingsås kommun