Protokoll barn-och ungdomsnämndens arbetsutskott 2021-06-01

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-01
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§44-53
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2021-06-07
Arkiveras
2021-06-29

Alingsås kommun