Protokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2021-03-09

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-09
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 19-25
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2021-03-11
Arkiveras
2021-04-02

Alingsås kommun