Protokoll Barn- och ungdomsnämndens 5 september 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-09-05
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§35-41
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2023-09-06
Arkiveras
2023-09-28

Alingsås kommun