Protokoll Barn- och ungdomsnämnden 23-06-13

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-06-13
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§54-60
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2023-06-26
Arkiveras
2023-07-18

Alingsås kommun