Protokoll barn- och ungdomsnämnden arbetsutskotts sammanträde

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-03
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§37-44
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2022-05-04
Arkiveras
2022-05-26

Alingsås kommun