Protokoll Barn- och ungdomsnämnden arbetsutskott 2021-11-09

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-09
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§75-84
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2021-11-11
Arkiveras
2021-12-03

Alingsås kommun