Protokoll Barn- och ungdomsnämnden 24 oktober 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-10-24
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§73-79
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2023-10-29
Arkiveras
2023-11-21

Alingsås kommun