Protokoll Barn- och ungdomsnämnden 22-12-13

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-12-13
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 123-135
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2022-12-19
Arkiveras
2023-01-10

Alingsås kommun