Protokoll Barn- och ungdomsnämnden 2022-04-19

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-04-19
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 40-49
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2022-04-20
Arkiveras
2022-05-12

Alingsås kommun