Protokoll Barn- och ungdomsnämnden 20-12-15

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-12-15
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§103-117
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2020-12-16
Arkiveras
2021-01-07

Alingsås kommun