Protokoll barn- och ungdomsnämnden

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-09-12
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§61-71
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2023-09-13
Arkiveras
2023-10-05

Alingsås kommun