Protokoll barn- och ungdomsnämnden 13 januari 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-01-13
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§1-5
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2023-01-14
Arkiveras
2023-02-06

Alingsås kommun