Protokoll Barn- och ungdomsnämnden 12 december 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-12-12
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§89-96
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2023-12-13
Arkiveras
2024-01-04

Alingsås kommun