Protokoll Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 2023-10-13

Protokoll Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 2023-10-13

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Sammanträdesdatum
2023-10-13
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 19-29
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Lina Kron
Publicerat
2023-10-16
Arkiveras
2023-11-07

Alingsås kommun