Protokoll Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 2023-06-01

Protokoll Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 2023-06-01

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Sammanträdesdatum
2023-06-01
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 12-18
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Lina Kron
Publicerat
2023-06-05
Arkiveras
2023-06-27

Alingsås kommun