Protokoll Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund 2021-04-09

Protokoll Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund 2021-04-09

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Alingsås och Vårgårda räddningtjänstförbund
Sammanträdesdatum
2021-04-09
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
6 - 9
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Jenny Hellsten
Publicerat
2021-04-19
Arkiveras
2021-05-12

Alingsås kommun