Protokoll AB Alingsås Rådhus den 30 november 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
AB Alingsås Rådhus
Sammanträdesdatum
2022-11-30
Paragraf
§ 15-19
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-12-02
Arkiveras
2022-12-27

Alingsås kommun