Överförmyndarnämnden protokoll den 2 februari 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-02
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 1-5
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2021-02-10
Arkiveras
2021-03-04

Alingsås kommun