Överförmyndarnämnden protokoll den 13 februari 2024

Överförmyndarnämnden protokoll den 13 februari 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2024-02-13
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 4-9
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2024-02-14
Arkiveras
2024-03-07

Alingsås kommun