Överförmyndarnämnden protokoll 2 mars 2021

Observera att datum för anslag och nedtagande angivet i protokollet är framflyttat en dag.

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-02
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 6-9
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2021-03-09
Arkiveras
2021-03-31

Alingsås kommun