Överförmyndarnämnden protokoll 19 september 2023

Överförmyndarnämnden protokoll 19 september 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2023-09-19
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 37-41
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Lina Kron
Publicerat
2023-09-20
Arkiveras
2023-10-12

Alingsås kommun