Överförmyndarnämnden protokoll 13 juni 2023

Överförmyndarnämnden protokoll 13 juni 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2023-06-13
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 32-36
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Lina Kron
Publicerat
2023-06-14
Arkiveras
2023-07-06

Alingsås kommun