Östads bergtäkt, Alingsås kommun

Miljöprövningsdelegationen har den 19 september 2023 gett Östad Bergtäkt AB tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad bergtäkt på fastigheten Östad 45:1 i Alingsås kommun.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Länsstyrelsen Västra Götaland
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Publicerat
2023-09-26
Arkiveras
2023-10-24

Alingsås kommun