Miljöskyddsnämnden 20 december protokoll

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Miljöskyddsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-12-20
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 53-57
Förvaringsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sekreterare
Peter Pors
Publicerat
2022-12-27
Arkiveras
2023-01-18

Alingsås kommun