Meddelande om antagande – Ändring 1 av Detaljplan för Alingsås, Lövekulle Etapp 1”

Meddelande om antagande, Härmed tillkännages att samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås den 14 juni 2021, § 100, antagit ”Ändring 1 av Detaljplan för Alingsås, Lövekulle Etapp 1”. Beslutet får överklagas hos mark- och miljödomstolen inom tre veckor räknat från den 15 juni 2021, då antagandebeslutet sattes upp på kommunens anslagstavla. Antagandehandlingarna finns på kommunens hemsida: www.alingsas.se Välj Kommun och politik > Politik och beslut > Kallelser och protokoll > Kallelser och protokoll från och med 2018 > Samhällsbyggnadsnämnden > Tidigare > 2021-06-14 > Protokoll > Öppna protokoll Hans Nerstu Planarkitekt

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
Ladda ner
Publicerat
2021-06-17
Arkiveras
2021-07-07

Alingsås kommun