Kungörelse Tuvebo 1:10

En ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2022- 01-01 på fastigheten Tuvebo 1:10 har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendenummer LOV 2021–000136. Åtgärden avser personaletablering för nybyggnation av Gjutaren 18:1. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast 2021-06-18 E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns under perioden 2021-06-02 till 2021-06-18 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2021-06-02
Arkiveras
2021-06-19

Alingsås kommun