Kungörelse Plansamråd Detaljplan för Bostäder vid Folkparksgatan/Hambogatan

Ett förslag till Detaljplan för Bostäder vid Folkparksgatan/Hambogatan är nu ute på samråd. Planområdet ligger i stadsdelen Hedvigsberg i Alingsås. Förslaget innehåller ett flerbostadshus. Förslaget avviker från översiktsplanen som anger utbyggnad verksamhet. Förslaget finns nu på www.alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Sveagatan 12. Samrådstiden pågår till 2022-05-27. Ett öppet hus ordnas 2022-05-11 kl 17-18.30 på Sveagatan 12. Den som vill lämna synpunkter ska göra det till Kommunstyrelsen senast under samrådstiden. E-postadress: kommunstyrelsen@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, 441 81 Alingsås

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Publicerat
2022-05-04
Arkiveras
2022-05-28

Alingsås kommun