Kungörelse: Östad bergtäkt, Alingsås kommun

Östad Bergtäkt AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt miljöbalken till täkt av berg, inklusive dess följdverksamheter, på fastigheten Östad 45:1 i Alingsås kommun. https://www.lansstyrelsen.se/5.6df5f5818721e8a8fd23e1b.html För att ta del av handlingarna maila till: kommunstyrelsen@alingsas.se och ange Östad 45:1 i Alingsås kommun 551-47565-2022 som ämnesraden.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Länsstyrelsen Västra Götaland
Publicerat
2023-04-06
Arkiveras
2023-05-08

Alingsås kommun