1 Driftstörningar

Kungörelse om samråd för, Detaljplan för Alingsås, Verksamhetsområde Norr, etapp 1 (del av Bälinge 6:16)

Kungörelse Plansamråd Ett förslag till Detaljplan för Verksamhetsområde Norr, etapp 1 (Bälinge 6:16) är nu ute på samråd under tiden 22 december 2020 – 11 januari 2021. Planområdet ligger i Bälinge i Alingsås. Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av verksamheter och industri inom del av fastigheten Bälinge 6:16. En del av en ny lokalgata ingår också i planförslaget. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och det finns nu på www.alingsas.se och i receptionen på Samhällsbyggnadskontoret. Samrådstiden pågår till 2021-01-11. Den som vill lämna synpunkter ska göra det till Kommunledningskontoret senast under samrådstiden. E-postadress: kommunstyrelsen@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, 441 81 Alingsås KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-12-16
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§197 KS
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Publicerat
2020-12-18
Arkiveras
2021-01-12

Alingsås kommun