Kungörelse om flyttade cyklar

INFORMATION Inom tättbebyggt området på allmän plats får fordon parkeras under högst 24 timmar i följd måndag till fredag helgfri vecka enligt generella regler i Trafikförordningen. Detta gäller på platser där det inte finns några vägmärken som talar om att du får parkera kortare eller längre tid. Regeln omfattar även cyklar som parkeras i cykelställ eller på gång- och cykelbanor, då dessa precis som personbilar också är ett fordon per definition. Under ett par tillfällen per år flyttar Alingsås kommun cyklar som verkar vara övergivna för att på så sätt kunna renhålla ytorna där många cyklar parkeras. Vår stad blir dessutom en mycket trevligare och tillgängligare plats att vistas i när det inte står många cyklar parkerade som inte använts under en längre tid. Om en cykel som flyttats av kommunen inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats/kungörelse sker, övergår äganderätten till kommunen. Om du tror att kommunen flyttat din cykel eller om du har frågor angående hanteringen vänligen kontakta Teknisk service telefon: 0322-61 70 22, knappval 1, klockan 8-10 helgfria vardagar. KUNGÖRELSE Kungörelse om flyttade cyklar enligt lag (1982:129) och förordning (1982:198)om flyttning av fordon i vissa fall. Beslutet är taget av Tekniska nämnden i Alingsås kommun. Cyklarna flyttades den 15 juni 2023 från Stationen, Centrum, Torget och Kungsgatan med anslutande gator i Alingsås kommun, Västra Götalands län till kommunens uppställningsplats. Om en cykel som flyttats av kommunen inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats/kungörelse sker, övergår äganderätten till kommunen. Kungörelsedag: 2023-06-30 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Tekniska nämnden
Publicerat
2023-06-30
Arkiveras
2023-08-01

Alingsås kommun