Kungörelse Noltorpsskolan 1

En ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2022-12-31 för uppställning av paviljonger har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendenummer LOV 2021–000288. Befintliga paviljonger för skola ska ersättas med nya då dessa måste rivas på grund av fuktskada. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 2021-06-02. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns under perioden 2021-05-19 till 2021-06-02 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén.

Alingsås kommun