Kungörelse för Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund, beslut om budget

Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund sammanträder den 9 april och beslutar bland annat om budget. Enligt förbundsordningen ska sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. Sammanträdet ska tillkännages på förbundets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelse och handlingar finns här: https://sammantradesportal.alingsas.se/committees/alingsas-och-vargarda-raddningstjanstforbund/mote-2021-04-09

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Alingsås och Vårgårda räddningtjänstförbund
Sammanträdesdatum
2021-04-09
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Jenny Hellsten
Publicerat
2021-04-01
Arkiveras
2021-04-10

Alingsås kommun