1 Driftstörningar

Kungörelse Farkosten 11

Kungörelse för kännedom om beviljat bygglov för fastigheten Farkosten 11 LOV 2019-000632. Beslutet kan erhållas av Bygglovsenheten, Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, 441 81 Alingsås, Telefon: 0322-61 60 00 och mejladress samhallsbyggnad@alingsas.se

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2020-05-04
Arkiveras
2020-05-31

Alingsås kommun