Kungörelse Brogården 16

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av affär har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Ärendenummer LOV 2021-000570. Ansökan avser tillbyggnad av affär på Brogården 16. Den föreslagna byggnadsplatsen utgörs av DP 96 (laga kraft 2004-04-27). Åtgärden som ansökan avser avviker från gällande detaljplan då den totalt tillåtna byggnadsarean överskrids med ca 36 kvm. Synpunkterna lämnas skriftligen till: Samhällsbyggnadsnämnden senast den 11 januari 2022. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla på alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén.

Alingsås kommun