1 Driftstörningar

Kungörelse Antagande av detaljplan, Ändring nr 1 av Detaljplan för Alingsås Nordvästra stadsskogen, Tallbackegatan 12 och 14, (Skogsslänten 2)

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 24 augusti 2020, § 179, antagit ” Ändring nr 1 av Detaljplan för Alingsås Nordvästra stadsskogen, Tallbackegatan 12 och 14, (Skogsslänten 2).”

Alingsås kommun