Kungörelse Ändring nr 1, Detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid Vänersborgsvägen

Planområdet ligger ca 2 km nordost om Alingsås centrum nära Nolbygårds Café och företaget Hus till Hus. Förslaget ger möjligheter till handel med skrymmande varor inom ytterligare en del av verksamhetsområdet. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte ger en betydande miljöpåverkan. Planområdet består av fastigheterna Rättaregården 4 och Toresgården 3. Planläggningen sker enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel. Till och med 21 augusti 2020 finns handlingarna tillgängliga på följande platser: Här på hemsidan och i samhällsbyggnadskontorets entré, Sveagatan 12, Alingsås, öppet mån-fre kl 8-17. Handläggare: Hans Nerstu, mejl: förnamn.efternamn@alingsas.se, tfn: 0322-61 62 58 Synpunkter önskas i första hand via e-post: samhallsbyggnad@alingsas.se, i andra hand skriftligt till följande adress: Alingsås kommun, samhällsbyggnad, 441 81 Alingsås. Synpunkter ska vara samhällsbyggnadskontoret tillhanda senast 2020-08-21. Om du önskar få planhandlingarna utskrivna är du välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon, så skickar vi handlingarna med post. Med hänsyn till semestrar kan det tidvis vara svårt att nå ansvariga tjänstemän. Samrådstiden har därför gjorts längre än de tre veckor som annars är normalt.

Alingsås kommun