Kungörelse Ändring nr 1, Detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid Vänersborgsvägen

Planen finns tillgänglig för granskning under tiden 31 augusti - 14 september 2020 Delegationsbeslut: 2020-07-13

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2020-08-31
Arkiveras
2020-09-15

Alingsås kommun