Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll 13 oktober

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kultur- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-13
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Publicerat
2021-10-14
Arkiveras
2021-11-08

Alingsås kommun