Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kultur- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-10
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Publicerat
2021-11-12
Arkiveras
2021-12-06

Alingsås kommun