Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 4 april 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kultur- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-04-05
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Publicerat
2023-04-13
Arkiveras
2023-05-08

Alingsås kommun