Kommunstyrelsens protokoll den 7 december 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-12-07
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 183-196
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-12-07
Arkiveras
2020-12-30

Alingsås kommun