Kommunstyrelsens protokoll den 28 november 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-11-28
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 175-189
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-11-30
Arkiveras
2022-12-22

Alingsås kommun