Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 19 augusti 2021

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-19
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 132-138
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2021-08-19
Arkiveras
2021-09-10

Alingsås kommun