Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll från den 3 juni 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-06-03
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 92-96
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-06-18
Arkiveras
2020-06-26

Alingsås kommun